Böndernas succé – får jätteskörd i år

5,4 miljoner ton spannmål. Så stor skörd tros de svenska bönderna få ihop i år, det visar en ny prognos av Lantmännen. Beräkningar visar hur de fina skördarna kommer generera ett ökat skördevärde på hela 3-4 miljarder kronor. 

Lantmännens prognos pekar på att de svenska bönderna kommer producera en 1 miljon ton större skörd i år än under 2023. Prognosen visar även att skördarna kommer att får en bättre kvalitet, vilket innebär att årets skördar kommer få ett högre värde än förra årets. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund motsvarar den beräknade skördeökningen men en bättre kvalitet, ett ökat skördevärde om totalt 3–4 miljarder kronor. 

Även om totalsiffran ser betydligt bättre ut i år än i fjol, så finns det regionala variationer runt om i landet där klimatet påverkat skördarna negativt. Trots det tror Fredrik Andersson, spannmålsbonde och ledamot i LRFs förbundsstyrelse, på bättre skördar än under 2023, då många bönder tampades med extremväder och höga kostnader.   
– Oavsett om vi bara kommer upp till en normal skörd för landet som helhet innebär det en stor skillnad jämfört med 2023. På länge sikt skapar det bättre förutsättningar för framtida investeringar i företagen som är nödvändiga för att hantera ett förändrat klimat, säger Fredrik Andersson. 
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt