Chockökning för villaägare: 340 000 kr i boendekostnad

Utgifterna för att bo i en villa har stigit till nya chocknivåer, trots lägre elpriser. En genomsnittlig villaägare i Stockholmsområdet måste nu betala närmare 340 000 kronor om året enbart för bostaden.

Rusande räntor och inflation har gjort det rekorddyrt att bo i villa i Sverige. Zmartas Husägarindex visar att omkostnaderna för en husägare i Sverige har stigit med närmare 12 500 kronor under första halvåret 2023. Nu ligger utgifterna på drygt 212 000 kronor om året (85% belåning). För den som har hus i Stockholms län är summan närmare 340 000 kronor, en ökning med drygt 25 000 kronor under samma halvårsperiod.

För den som har har 70 procents belåning är läget lite lindrigare. Här landar utgifterna för en genomsnittlig husägare i Sverige på drygt 180 000 kronor. Det är en ökning med 8 000 kronor på ett halvår. I Stockholm får villaägare med samma belåningsgrad betala drygt 280 000 kronor, en ökning med närmare 17 000 kronor under samma period.

Nivåerna är de högsta som hittills har uppmätts under indexets 15-åriga mätperiod. Trots att elpriserna fallit är det dyrare än någonsin.
– Den stora boven i dramat stavas bostadsräntan. Den har fortsatt uppåt under året och det mesta talar för att boräntorna fortsätter upp en bra bit till. Det beror på att det tar flera månader innan Riksbankens räntehöjningar drabbar hushållen, säger Ola Söderlind, kommunikationsansvarig på Zmarta.

Under första halvåret 2023 har elpriserna fallit med närmare 37 procent, även om elpriserna fortfarande är höga ur ett historiskt perspektiv. För den som äger ett genomsnittligt hus i Sverige innebär det att elutgifterna minskat från närmare 50 000 kronor per år till drygt 30 000 kronor. I elområde 4 i södra Sverige, har utgifterna för el fallit med cirka 42 procent under samma period – från drygt 64 000 kronor per år till drygt 37 000 kronor.

Den tyngsta posten för husägare är räntorna på bostadslånen. Under första halvåret 2023 fick en genomsnittlig husägare i Sverige lägga närmare 120 000 kronor per år, enbart för att betala räntorna på bolånet (85% belåning). Det innebär att den här utgiftsposten har ökat med över det dubbla på bara ett år. För husägare med samma belåningsgrad i Stockholm ligger ränteutgifterna på nästan det dubbla, drygt 217 000 kronor. Det är 50 000 kronor mer än för bara ett halvår sedan.

Förutom alla utgifter för själva huset tillkommer levnadskostnaderna. Under 2023 ligger de på cirka 350 000 kronor om året för en tvåbarnsfamilj. Summan beräknas av Konsumentverket och justeras en gång om året.

I Husägarindex ingår följande:
Ränteutgifter
Bygger på hushållensgenomsnittliga boräntor från monetära finansinstitut (utestående avtal), med 3 månaders bindningstid – i kombination med köpeskilling (medelvärde) för permanenta småhus med 85 procents belåning. Källa: SCB
Amortering
Från och med H2, 2016 syns utgifterna för det första amorteringskravet som är 2% av belåningsgraden som överstiger 70 procent av bostadens värde och därefter 1% ned till 50 procents belåningsgrad.
Elpriser
Genomsnittliga energipriser för rörliga elavtal för villor med elvärme och en årlig elförbrukning på 20 000 kWh– inklusive el, elcertifikat, elskatt och moms. Källa: SCB/Elskling
Vatten- och avloppstaxor
VA-kostnader (dricks- och spillvatten) för småhus qn 2,5 med en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter – inklusive moms. Qn 2,5 innebär att huset har en vattenmätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter per timme. Källa: Göteborgs stad
Sophantering
Avfallstaxor för 160 liters säck/140 liters kärl med hämtning varannan vecka, plus 800 kg restavfall – under ett år. Källa: Göteborgs stad
Villahemförsäkring
Genomsnittliga försäkringspremier för tecknade villahemförsäkringar, inklusive skatt. Källa: Zmarta
Fastighetsavgift
Takbeloppet för den kommunala fastighetsavgiften för småhus. Källa: Skatteverket
*Statistiken i Zmarta Husägarindex visar utgifterna för att bo i hus baserat på de huspriser, elpriser och boräntor som gäller under den aktuella perioden. Zmarta Husägarindex kommer att uppdateras kontinuerligt minst en gång i halvåret.

Läs mer:

MEST LÄSTA

Senaste nytt