Jätteras för ekologiska mjölkkor

Antalet ekologiskt hållna djur minskade under 2023. Den största minskningen skedde av mjölkkorna med hela 22 procent under 2023, och antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. Det visar en ny rapport ifrån Jordbruksverket.

Under de senaste åren har ekologisk djurhållning minskat drastiskt i Sverige, inom samtliga djurslag. Antalet nötkreatur har sedan toppåret 2019 minskat med 13 procent, där den största minskningen skedde mellan 2022 och 2023. Sedan 2019 har antalet ekologiska mjölkkor i Sverige minskat med 26 procent. Men bara under 2023 minskade antalet ekologiska mjölkkor med 22 procent.

Även i den ekologiska djurhållningen av tackor, baggar, lamm och värphöns i Sverige kan man se en minskning mellan 2022 och 2023. Den ekologiska girs- och slaktkycklingproduktionen är idag väldigt liten, med endast 2 respektive 1 procent av det totala antalet djur i Sverige. Men även där går att utläsa en minskning under 2023. 

Statistik över antalet djur inom ekologisk djurhållning åren 2009 till 2023. Statistik: Jordbruksverket.

LÄS MER: