Räntechocken: 9500 kr dyrare varje månad

Ett hushåll i Stockholm har fått 9500 kronor i ökade räntekostnader på bara 1,5 år. Bara den senaste räntehöjningen kostar 800 kronor i månaden. 
– Vi är nu på ränte-bergs-toppen som innebär tunna plånböcker för hushåll med små marginaler, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Riksbankens senaste räntehöjning har gjort att boendekostnaderna nu är dyrare än på 15 år. Länsförsäkringar har analyserat hur hushållen påverkas av den senaste höjningen. För ett genomsnittligt hushåll i riket som bor i ett småhus och har 2,7 miljoner i bolån med rörlig ränta, väntas räntekostnaderna öka med cirka 400 kronor i månaden från 7 400 kronor till 7 800 kronor. Sedan våren 2022 har hushållets månatliga räntekostnader ökat med cirka 5 100 kronor, motsvarande en årskostnad på närmare 62 000 kronor.

– Vi är nu på ränte-bergs-toppen som innebär tunna plånböcker för hushåll med små marginaler. Räntehöjningen var väntad men svider ändå i plånboken, med tanke på de höga nivåer som räntorna ligger på. De flesta hushåll har rörliga bolån och påverkas relativt snabbt av höjningen. Nu ligger snitträntan på 4,66 procent, som inom ett antal månader lär ha ökat till 4,91 procent. Det handlar nu om att hålla i och hålla ut tills vi är åter på normala marknivåer säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Skillnaden är stor mellan olika län. Värst drabbade är stockholmare, där ett hushåll fått ökade räntekostnader med 9500 kronor i månaden på 1,5 år. Den lägsta ökningen återfinns i Västernorrlands län där hushåll i snitt väntas få ytterligare räntekostnader på 200 kronor per månad.