Ras för boprisförväntan: ”I höst väntar en räntetopp”

Nu faller svenskarnas förväntan på bostadspriserna rejält. Andelen som tror på stigande priser SEB:s boprisindikator rasar till en tredjedel i september. 
– Länge har boprisförväntningarna trotsat den ekonomiska utvecklingen men till slut kom den väntade nedgången, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

SEB:s Boprisindikator minskar med 9 enheter i september, från plus 15 till plus 6. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 15 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 3,99 procent, vilket är en nedgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 8 procent till 7 procent. Det visar månadens Boprisindikator. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 35 procent, vilket är en minskning med 6 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 24 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 6, vilket är en minskning med 9 enheter från förra månaden. 

– Länge har boprisförväntningarna trotsat den ekonomiska utvecklingen men till slut kom den väntade nedgången. Den här månaden verkar den ekonomiska verkligheten och ett kyligt mottagande av den stora visningshelgen fått hushållen att dämpa sin framtidstro något. I höst väntar en räntetopp, svajiga elpriser och fortsatt urholkade plånböcker vilket samlat talar för en dämpad men också osäker boprisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,99 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad. 

– Hushållen verkar ställa in sig på en räntetopp på 4 procent vilket innebär att den värsta ränteomställningen ligger bakom dem. Men det är för tidigt att ropa faran över. Många hushåll har aldrig tidigare upplevt dagens räntemiljö och kommer därför behöva ta höjd för det i sin privatekonomi och förbereda sig på att övervintra, säger Américo Fernández.