Så många svenskar säger nej till mindre kött

Debatten om att minska på kött har varit het den senaste tiden. Livsmedelsverket vill att vi äter mindre än 500 gram kött per vecka. Men bara 15 procent av svenskarna vill avstå sitt kött långsiktigt.  

Kött är varken bra för klimatet eller hälsan om vi ska tro forskningen. Men en ny undersökning från GfK Consumer Panel visar att svenskarna inte vill avstå sitt kött. 46 procent säger blankt nej till att avstå kött, bara 15 procent kan tänka sig testa köttfritt långsiktigt och 58 procent skulle aldrig bli veganer. Svenskar rankar dessutom inte alternativ till kött som särskilt viktigt ur ett miljöperspektiv. 

Undersökningen, som genomförts i hela Europa av GfK Consumer Panel, visar att de svenska hushållen gärna vill medvetet minska sitt ekologiska fotavtryck genom hållbar konsumtion: 51 procent svarar så, jämfört med EU-genomsnittet 30 procent. Ytterligare 23 procent av hushållen skulle kunna tänka sig att gå in för att leva på ett sätt som inte skapar sopavfall. Likaså kan många tänka sig att minska sitt alkoholintag över tid (37%) och att ta en digital detox, det vill säga avstå sociala medier (40%).

– Svenskarna ligger långt fram i synen på en hållbar livsstil. Ungefär en tredjedel har redan nu valt en livsstil med mindre jobb och prylar och daglig träning och samtliga av de siffrorna ligger över EU-genomsnittet, säger Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig på Consumer Panel Services GfK.
LÄS MER: