Svensk forskning: Så kan Yoga hindra demens

En ny studie från Jönköping har bevisat att yoga har en god effekt på utvecklingen av våra kognitiva förmågor. Till dessa funktioner hör exempelvis beslutsförmågan, minnet och uppmärksamheten. Regelbundet utförande av yoga kan i sin tur bromsa åldersrelaterade kognitiva nedgångar såsom demenssjukdomar.

Demens klassas idag som ett av världens främsta hälsoproblem av Världshälsoorganisationen. År 2019 var upp till 150 000 personer i Sverige diagnoserade med demens, enligt Demenscentrum. Varje år insjuknar cirka 20 000-25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Omkring 2 av 3 är diagnoserade med Alzheimers. 

Det är en tuff sjukdom som även drabbar den sjukes närvaro. Helt plötsligt ställs hela vardagen om. Det forskas för fullt på vad som orsakar sjukdomen och hur vi ska kunna förhindra och eventuellt kunna bota den. Nu har en ny studie kommit ut som visar att yoga har en större positiv effekt på demens, än vad exempelvis styrketräning och motionsaktiviteter har. Studien är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköping University.  

Yoga har nämligen en hyfsat bra påverkan på vår kognitiva förmåga. Att regelbundet utföra yoga kan leda till en märkbar utveckling av de kognitiva funktionerna. Detta kan i sin tur bromsa exempelvis demens. 

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger forskaren Peter Blomstrand vid Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Just därför rekommenderar forskarna att yoga och liknande aktiviteter ska införas i äldre personers regelbundna träningsrutiner. Denna träningsform ger alltså ett gott resultat på den kognitiva hälsan. Några exempel på kognitiva funktioner som berörs är minne, beslutsförmåga, hjärnans hastighetsförmåga i att bearbeta funktion samt uppmärksamhet.

– För att få en förbättrad kroppslig, mental och kognitiv hälsa är det viktigt med en fysisk och aktiv ålderdom. Vi rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa, säger forskaren Nerrolyn Ramstrand vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Omslagsfoto:  kike vega via Unsplash

MEST LÄSTA

Senaste nytt