Svenska solceller slår rekord: Tunnast i världen

Tunnare än ett hårstrå. Så tunna är den nya generationen solceller som en svensk forskargrupp nu lyckats ta fram. Enheten har dessutom slagit världsrekord i att omvandla solstrålar till energi.
– Det är roligt att slå rekord med en teknik som är känd för sin stabilitet, säger Marika Edoff som är professor i fasta tillståndets elektronik i Uppsala till SVT.

Det svenska forskarteamet har tillsammans med företaget First Solar European Technology Center tagit fram en solcell som är fyra mikrometer tunn. När ett tyskt forskningsinstitut genomförde en mätning och registrerade solcellens verkningsgrad låg den på 23,6 procent. Ett resultat som innebar ett nytt rekord, rapporterar Carup.

Verkningsgraden är lite lägre än de kiselsolceller som dominerar marknaden och är det vanligaste alternativet i Sverige i dag.
– Men jag tror att tunnfilms-cellen kommer att komma ifatt. Den är ett supermaterial för att absorbera solstrålning, säger Marika Edoff till SVT.

En verkningsgrad på 30 procent är vad forskarna inom solcellsforskningen vill uppnå. Det skulle innebära att en tredjedel av solljusets energi omvandlas till el.
– En väg att nå dit är att utnyttja flera olika typer av solceller samtidigt. Så om vi konstruerar en solpanel som består av två olika typer av solceller som är effektiva på olika delar av solljuset så blir den mer effektiv än dagens solpaneler, säger Marika Edoff.

Svensk elproduktion i procent:

Vattenkraft40,4%
Kärnkraft28,6%
Vindkraft21,1%
Kraftvärme8,1%
Solenergi1,9%

Siffrorna kommer från Branschföreningen Svensk solenergi statistik för 2023.

LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt