Varnar för livsfarlig trötthet i midsommar – 5 tips

Midsommar är en av årets mest olycksdrabbade trafikhelger, och en stor orsak till olyckor är trötthet. När man kör längre sträckor är det därför extra viktigt att vidta åtgärder för att undvika att bli för trött. 
– Det är viktigare att komma fram säkert än precis i tid, säger Heléne Lilja på Riksförbundet M Sverige.

I var femte bilolycka är trötthet en bidragande orsak. Under midsommarhelgen när folk åker långa sträckor, i hög värme och i enformiga trafikmiljöer är det lätt att bli trött efter ett tag. När du blir trött så får du en försämrad koncentrations- och reaktionsförmåga vilket kan göra dig till en stor riskfaktor i trafiken. Därför är det bra att förbereda sig innan man ger sig ut på vägarna.

Innan du börjar åka bör både förare och bil vara i gott skick, var vaksam på trötthetssymptom, att ta pauser, stressa inte och se till att vara ordentligt utvilad. En person som har kört bil en hel natt är nämligen lika okoncentrerad som en utsövd förare med 0,8 promille i blodet. 
–Börjar ögonlocken kännas tunga bör du inte köra vidare, utan omedelbart vidta åtgärder. Det är viktigare att komma fram säkert än precis i tid, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Riksförbundet M Sveriges tips inför längre resor

•    Undvik att köra om du varit vaken för länge eller sovit för lite.
•    Kör helst inte nattetid, i synnerhet inte mellan klockan 03–06 då dygnsrytmen ofta är i bottenläget. 
•    Var mycket uppmärksam på trötthetssignaler. Vid tecken på trötthet: stanna för kaffepaus och bensträckare.
•    Samtal med medpassagerare minskar risken for trötthet.
•    Turas om att köra om ni är fler i bilen som har körkort.
LÄS MER: