Både kyrkan och börsen får böta miljonbelopp

Finansinspektionen skonar inte någon. Både Stockholmsbörsen och Svenska kyrkan får böta mångmiljonbelopp.
– Handelsplatser ska följa de regelverk som finns för att förhindra, upptäcka och anmäla insiderhandel, säger Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen.

Finansinspektionen (FI) delar ut kraftiga böter till både Nasdaq Stockholm och Svenska kyrkan. I Nasdaqs fall får man böta 100 miljoner kronor för allvarliga brister i sin handelsövervakning och för att ha startat handel med finansiella instrument utan godkännande. FI skriver att man sett att det funnits brister i handelsövervakningen som lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts.

Samtidigt får Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och en sanktionsavgift på fem miljoner kronor. Finansinspektionens har i sin undersökning hittat att Svenska kyrkans tjänstepensionsförening brutit mot flera föreskrifter, och att kyrkan inte har haft en tydlig gräns för hur stora risker man ska ta.
– Nuvarande och framtida pensionärer ska kunna känna sig trygga med att deras pensionspengar förvaltas på ett sätt som ligger i deras långsiktiga intresse, säger Åsa Larson, områdeschef för Försäkring på FI. 
Bild t h: Stefan Lindberg/Svenska Kyrkan

LÄS MER: