Experten: EU-chocken gör många hus värdelösa

Hemnytt skrev nyligen om den EU-lag som kan få en ekonomisk påverkan på svenska villaägare. Nu har även Energiforsks VD Markus Wråke uttalat sig om de eventuella problemen, i podcasten “The Podcast”. 
– Inom tio år riskerar en stor del av det europeiska fastighetsbeståndet att bli värdelöst om man inte energieffektiviserar

Det kan bli dyrt att äga äldre villor på landsbygden, i alla fall efter Europaparlamentets nya lagförslag om energieffektivisering. Det nya lagförslaget innebär att alla nya byggnader ska vara så kallade “nollutsläppsbyggnader”, och att äldre byggnader ska omvandlas till nollutsläppsbyggnader -senast 2030. 

Villaägarna uppskattar att kostnaden för att renovera en villa klassad i energiklass G, till energiklass D, skulle landa på cirka 550 000 kronor. Renoveringen innefattar bland annat fönsterbyte och tilläggsisolering av vind samt ytterväggar.

I ett avsnitt av podcasten “The Podcast”, uttalar sig nu Energiforsks VD Markus Wråke om konsekvenserna av lagarna i Eu-paketet “Fit for 55”.

– Inom tio år riskerar en stor del av det europeiska fastighetsbeståndet att bli värdelöst om man inte energieffektiviserar. Det här direktivet kommer att förändra lönsamheten och motiven att investera i energieffektivisering radikalt. Jag tror inte att det har sjunkit in än hur långtgående konsekvenser beslutet kan få, säger Markus Wråke, i “The Podcast”. 

I lagförslaget vill EU-kommissionen att det ska finnas nya krav på när olika byggnader bör ha uppnått en specifik energiklass. Befintliga bostadshus ska helst ha uppnått energiklass E senast år 2033.

– Om vi lyckades sänka energiförbrukningen i fastigheter med 40 procent skulle det få väldigt stor effekt på priserna. På längre sikt så tror jag att energieffektivisering är avgörande för att nå de energi- och klimatpolitiska mål vi har för Sverige och Europa. Vi kommer att behöva använda så mycket el för att bli av med fossila bränslen – då måste vi vara klokare med hur vi använder den el vi producerar – annars kommer den att bli väldigt mycket dyrare, säger Markus Wråke i “The Podcast”.

EU-kraven på energieffektivitet kan göra att äldre svenska villor måste renoveras för så mycket som 550 000 kronor, uppger Privata Affärer. I mars bestämde EU-parlamentet att bostadshus ska uppnå energiklass E, senast år 2030, och energiklass D senast år 2033. För Sverige kan det innebära ett kraftigt investeringsbehov under de närmsta tio åren. Under fjolåret hade cirka 20% av Sveriges villor en lägre energiklass än “E”.

– Det här är en fråga som kommer att slå rakt in i kärnverksamheten för alla som äger eller investerar i fastigheter. Direktivet kan till exempel leda till att det blir mycket svårare att få lån för en fastighet om det visar sig att den har dålig energiprestanda, säger Markus Wråke i “The Podcast”.

Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som samordnar, initierar samt bedriver forskning och analys inom energiområdet. 

Läs Hemnytts tidigare artikel om “Fit for 55”.
Citat tagna från Pressmeddelandet av Indoor Energy.
Bilder/Montage: Bild 1 (Markus Wråke, porträttbild): Pressbild från Energiforsk
Bild 2: Shutterstock

MEST LÄSTA

Senaste nytt