Chock för svenska villaägare – kan tvingas betala 550 000 kr

Nya EU-regler gör att många svenska villaägare kan tvingas betala 550 000 kronor för renovering. Ny energiklassning gör att gamla hus kan få byta fönster och tilläggsisolera.
– De här kraven kommer att bli dyra för oss att uppnå i förhållande till hur lite koldioxidutsläppen skulle minska, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarna, till Privata Affärer.

Nya EU-krav på energieffektivitet kan göra att äldre svenska villor måste renoveras för så mycket som 550 000 kronor, uppger Privata Affärer. I mars bestämde EU-parlamentet att bostadshus ska uppnå energiklass E, senast år 2030, och energiklass D senast år 2033. För Sverige kan det innebära ett kraftigt investeringsbehov under de närmsta tio åren. Under fjolåret hade cirka 20% av Sveriges villor en lägre energiklass än “E”.
Experten: Kostnadschocken kan göra hus värdelösa

Villaägarna uppskattar att kostnaden för att renovera en villa klassad i energiklass G, till energiklass D, skulle landa på cirka 550 000 kronor. Renoveringen innefattar bland annat fönsterbyte och tilläggsisolering av vind samt ytterväggar.

– Flera av de villor i Sverige som har energiklass G ligger på landsbygden, gamla kåkar som förmodligen inte ens är värda vad de här renoveringarna skulle kosta. säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarna, till Privata Affärer. Villor som landar precis under energiklass D, kan dock komma undan med mindre omfattande åtgärder. 

Bakgrunden är att EU sommaren 2021 presenterade klimatpaketet “Fit for 55”, även kallat 55%-paketet. Paketet innehåller en drös med lagförslag på hur vi ska minska nettoutsläppen av växthusgaser senast år 2030, med minst 55%.

Ett av lagförslagen rör byggnaders energiprestanda. Detta då byggnader utgör hela 40% av den energi som används idag, 36% står för den indirekta och direkta växthusgasutsläppen i EU. Därför vill nu EU göra byggnader mer energieffektiva.

Nya EU-krav på energieffektivitet kan göra att äldre svenska villor måste renoveras för så mycket som 550 000 kronor, uppger Privata Affärer. I mars bestämde EU-parlamentet att bostadshus ska uppnå energiklass E, senast år 2030, och energiklass D senast år 2033. För Sverige kan det innebära ett kraftigt investeringsbehov under de närmsta tio åren. Under fjolåret hade cirka 20% av Sveriges villor en lägre energiklass än “E”.

Det nya lagförslaget innebär att alla nya byggnader ska vara så kallade “nollutsläppsbyggnader”, och att äldre byggnader ska omvandlas till nollutsläppsbyggnader -senast 2030. Undantag kan dock göras för särskilda byggnader, exempelvis historiska byggnader eller sådana som används för försvarsändamål.
Experten: Kostnadschocken kan göra hus värdelösa

I lagförslaget vill EU-kommissionen att det ska finnas nya krav på när olika byggnader bör ha uppnått en specifik energiklass. Befintliga bostadshus ska helst ha uppnått energiklass E (skalan går idag från A-G), senast år 2033.

Fakta: från Privata Affärer, Fastighetssverige och Europaparlamentets hemsida.
Bild från Shutterstock, de specifika husen på bilden har inget direkt samband med texten.

MEST LÄSTA

Senaste nytt