KTH-professor: Narrativet om kärnkraft är fel  

Svenskt Näringslivs rapport om kärnkraft har mötts av kritik. Istället för att investera i ny, dyr kärnkraft finns andra alternativ som är mer kostnadseffektiva. 
– Det finns narrativ om att kärnkraft är nödvändigt, säger KTH-professorn Lennart Söder till NU.se. 

Energiprofessorn Lennart Söder ställer sig kritisk till Svenskt Näringslivs rapport om kärnkraftens ekonomiska effektivitet. Han menar att ny kärnkraft inte kommer vara nödvändigt för att se till att hålla samhällskostnaderna för elförsörjningen låga. Ökar priset på kärnkraft med tio procent är andra alternativ mer ekonomiska.  
– Jag vill att man ska vara helt öppen med att det finns alternativ. Idag finns något slags narrativ att kärnkraft är nödvändigt. Man ska inte tro att det finns någon form av teknisk nödvändighet när det kommer till kärnkraft, för det är helt fel, säger Lennart Söder. 

Utredningen som gjordes av Svenskt Näringsliv bygger på att kärnkraften är billig, vilket den enligt regeringen och Svenskt Näringsliv själva inte är. En tioprocentig ökning av investeringskostnaden för ny kärnkraft skulle enligt professorn leda till att inga nya investeringar görs. 
– Den rapporten som de själva har gjort kommer de fram till att kärnkraft är ekonomiskt lönsamt, det bygger på att kärnkraften är väldigt billig. De verkar inte ha läst sin egen rapport, säger han. 

Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

Han lyfter havsbaserad vindkraft som ett bättre alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. En utredning från Energimyndigheten visar att om priset på kärnkraft ökar med tio procent kommer ingen ny kärnkraft behövas.  
– Enligt statliga utredningar så är solkraft och vindkraft ett bättre alternativ ekonomiskt, säger energiprofessorn. 

Den kärnkraften vi har idag går att livstidsförlänga, något som är relativt billigt. Däremot är det oklart hur effektivt det blir med en livstidsförlängning. 
– Det är oklart hur bra de kommer gå när de är livstidsförlängda, det är ingen som vet något om det, förklarar Lennart Söder.

LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt