Larmrapport: Unga kvinnors skulder chockökar

Unga kvinnors skulder har mer än fördubblats under de segaste tio åren. Orsaken tror man grundar sig i ungas låga kunskaper i privatekonomi och ändrade konsumtionsmönster. 
– Det är oroande att summorna nu ökar i den här takten, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Tidigare var män generellt sätt mer skuldsatta, men nu börjar kvinnorna komma ikapp. För tio år sedan hade unga män i åldrarna 18-25 en medianskuld på 11 700 kronor och unga kvinnor en på 8 300 kronor. Så ser det inte ut längre. Idag har unga kvinnor med skulder hos Kronofogden, en medianskuld 16 250 kronor, vilket bara är 50 kronor lägre än männen. På ett decennium så har ungas skulder ökat med 50 procent. Under samma period har skulderna hos unga män ökat med 36 procent, medans kvinnornas ökat med hela 106 procent

Unga kvinnors stigande skulder tros grunda sig i ungas dåliga kunskaper inom privatekonomi, samt nya sätt att konsumera där man lätt kan betala med kredit. En enkätundersökning som Kronofogden genomförde 2022 visade att nästan var fjärde kvinna i undersökningen hävdade att de hade så pass stora problem med konsumtion att det ibland påverkade vardagen.
– Vi vet av tidigare undersökningar att unga kvinnors skulder ofta är kopplade till konsumtion. Det är oroande att summorna nu ökar i den här takten, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

LÄS MER: