Minuspriser på el slår mot solceller: “Se upp” 

Den som har installerat solceller behöver betala för elen de producerar när elpriset ligger på minus. Det är ännu oklart vad effekten av negativa priser kommer ha. 
– Det är något att se upp för, säger forskaren Nelson Sommerfeldt.

Elpriset har i veckan legat på minus, vilket i teorin gör att den som har installerat solceller behöver betala för den el man producerar. I januari bestämde Skatteverket att man inte längre kan får grönavdrag om man använder batteriet för något annat än lagra sin egenproducerade el, vilket ökar risken att privatpersoner behöver betala för den producerade elen. I praktiken blir det dock noll för den producerade elen.

Nelson Sommerfeldt, forskare inom energiteknik på KTH, menar att det ännu är för tidigt att säga vad minuspriset kommer ha för effekter i det långa loppet. 
– Vad det innebär för den ekonomiska aspekten av solceller är fortfarande osäkert. Det är för tidigt att säga vilken påverkan det här kommer längre fram. Men det är något att se upp för, för att se hur det kommer utvecklas, säger Nelson Sommerfeldt. 

Med minuspriser behöver man betala för elen, men forskaren påpekar att det krävs mycket innan man riskerar att gå med förlust. 
– Tekniskt sett så kan man behöva betala till elbolaget om man säljer sin el till dem. Men priserna behöver vara väldigt negativa innan man börjar gå med förlust, säger Nelson Sommerfeldt. 

Värdet av elen man producerar minskar i takt med att fler solpaneler installeras. 
– Ju mer solceller vi installerar, desto mer minskar värdet. 

Trots att man enligt forskaren inte löper särskilt stor risk att gå med förlust, är det ur ett investeringsperspektiv inte den mest lönsamma investeringen. 
– Enkelt sett det är ett bra ekonomiskt beslut. Frågar man sig om man kommer att spara pengar med solceller över de kommande 30 åren är svaret ja. Men hur mycket man kommer spara är då frågan. Frågar man sig om man ska investera i solceller eller i aktier, då är svaret väldigt uppenbart, säger Nelson Sommerfeldt. 

Som konsument kan det vara bra att se upp för solcellsföretagens lovord. 
– Jag har varit kritisk till vad många företag har sagt att återbetalningstiden är. Jag har sett många företag marknadsför att återbetalningstiden är två år, det är lite överdrivet. Istället för en återbetalningstid på fem år är nog tio år för villor mer realistiskt, säger Nelson Sommerfeldt. 

Enligt forskaren går det inte att säga exakt hur lång tid det tar innan man tjänat in summan man lagt på att installera solpanelerna, men på ett ungefär kan man förvänta sig att det tar mellan tio och tolv år.
– Det är möjligt att återbetalningstiden är sex år för villor, men det är ungefär en procents chans att det blir så. Det är ingen överraskning att det är så, företag vill marknadsföra sina produkter så bra som de kan, utan att ljuga.

LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt