Så många vill ha fyra dagars arbetsvecka

Svenskarna föredrar långhelg framför högre lön, det visar en ny undersökning. Man upptäckte även hur fler väljer fyradagarsvecka än femdagarsvecka med sex timmars arbetsdag.
– En förklaring till att många föredrar mer fritid framför högre lön är att många känner av stor tidsbrist i vardagen, säger Patrik Vesterberg, på SD Worx som beställt undersökningen.

Hela 62 procent väljer fyradagarsvecka med åtta timmars arbetsdag. 22 procent väljer femdagarsvecka med sex timmars arbetsdag, medan 13 procent väljer två extra semesterveckor, det visar en undersökning med 1002 deltagare, utförd på uppdrag av SD Worx. I valet mellan 20 procent mer fritid eller 20 procent högre län valde 52 procent mer fritid. 
– En förklaring till att många föredrar mer fritid framför högre lön är att många känner av stor tidsbrist i vardagen, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

I undersökningen fick man skatta sin upplevda tidsbrist på en sexgradig skala, från liten tidsbrist till mycket stor tidsbrist. Där uppgav 52 procent de tre högsta värdena, alltså att de upplever sin tidsbrist som mer eller mindre hög. I undersökningen kunde man utläsa en del skillnader mellan könen vad gäller hur man föredrar att arbeta. I valet mer fritid eller mer lön så valde kvinnor mer fritid i större utsträckning. Medans fler män lockades av högre lön än kvinnorna. Man kunde även se en del regionala skillnader, där övre Norrland stack ut. Där valde hela 67 procent mer fritid framför högre lön.

LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt