Så mycket ökade din bostad i värde under maj

Bostadspriserna forsätter att stiga enligt nya siffror från Mäklarstatistik. Under maj steg priserna på bostadsrätter med +1,6% och villor med +1,2%. 
– Vi verkar ha något så ovanligt som köparnas och säljarnas marknad samtidigt, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Nyligen gick SBAB ut och varnade för att uppgången på bostadsmarknaden är skakig. Men nya siffror från Svensk Mäklarstatistik ger besked om en stadigare höjning. Priserna på bostadsrätter i storstadsområden ökade med +2% eller strax under, vilket också gäller i centrala Göteborg. Centrala Stockholm ökade med drygt +1% och centrala Malmö strax under +1%. 

Även villapriserna steg i samtliga storstadsområdena i maj. Priserna ökade med drygt +1% i Storstockholm och Storgöteborg och med +1,5% i Stormalmö. På årsbasis har villapriserna ökat från +1% i Storstockholm till som mest +3% i Stormalmö, säger Per-Arne Sandegren.

– Vi verkar ha något så ovanligt som köparnas och säljarnas marknad samtidigt. Utbudet är ovanligt stort, men det görs också fler affärer och priserna stiger. Att säljare och köpare möts och kommer till avslut är ett tecken på att vi är på väg mot en mer normal marknad, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Hittills i år har det sålts 67.000 bostäder mot 59.600 samma period förra året, det motsvarar en ökning på +13%. Av dessa var 45.400 bostadsrätter (+10%) och 21.700 villor (+17%) .

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2024

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket+ 1,6%+ 5,1%+ 2,2%46311
Centrala Stockholm+ 1,4%+ 4,0%+ 3,2%108870
Stor-Stockholm+ 1,7%+ 6,0%+ 3,1%67553
Centrala Göteborg+ 1,7%+ 6,4%+ 0,5%65310
Stor-Göteborg+ 2,0%+ 4,3%+ 0,2%47908
Centrala Malmö+ 0,6%+ 2,5%+ 2,6%37882
Stor-Malmö+ 1,6%+ 3,9%+ 1,5%34614

Statistiken baseras på försäljningen av 28 686 bostadsrätter under mars 2024 – maj 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2023 – februari 2024, tolvmånaderssiffran med mars 2023 – maj 2023 och i enmånadssiffran jämförs februari 2024 – april 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2024

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 1,2%+ 3,3%+ 1,2%4076 000
Stor-Stockholm+ 1,1%+ 3,4%+ 1,0%7172 000
Stor-Göteborg+ 1,1%+ 3,6%+ 2,0%5574 000
Stor-Malmö+ 1,5%+ 4,6%+ 3,0%5399 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 773 villor under mars 2024 – maj 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2023 – februari 2024, tolvmånaderssiffran med mars 2023 – maj 2023 och i enmånadssiffran jämförs februari 2024 – april 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket– 2,5%2251 000

Statistiken baseras på försäljningen av 4 164 fritidshus mellan juni 2023 och maj 2024. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

MEST LÄSTA

Senaste nytt