Så vill Vattenfall få kärnkraftverk att leva i 80 år

Vattenfall vill förlänga livet på sina kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals. Genom nya investeringar och ombyggnader ska kärnkraftverken hållas igång i 80 år. 
– Kärnkraft kommer under många årtionden att spela en viktig roll i den svenska elproduktionen och det är därför av största vikt att investera inte bara i ny kärnkraft, utan även i våra befintliga reaktorer, säger Torbjörn Wahlborg, ansvarig för affärsområdet Generation inom Vattenfall. 

Kärnkraft står idag för 29 procent av all energiproduktion i Sverige, och många experter tror att vi måste satsa hårdare på kärnkraft för att klara ett växande energibehov. Debatten om att bygga nya kärnkraftverk har varit intensiv. Men det kan vara minst lika viktigt att kunna fortsätta med de kärnkraftverk vi har. Nu uppger Vattenfall att de vill förlänga Forsmark och Ringhals liv, så att de får en total drifttid på 80 år. 

– Att förlänga drifttiden med 20 år för Forsmarks och Ringhals fem reaktorer skulle kunna ge ett tillskott av fossilfri el på sammanlagt mer än 800 TWh, vilket ungefär motsvarar dagens svenska elförbrukning under sex år, uppger det statliga kraftbolaget. 

Om några år måste omfattande renoveringar startas för att det ska bli möj.igt.  För att förlänga drifttiden görs investeringar på uppskattningsvis 40-50 miljarder kronor för utbyte eller renovering av system och komponenter. Komponenter som turbiner, kondensorer och generatorer måste renoveras eller bytas ut. Investeringar krävs även i bland annat ställverk och elledningar, anläggningsbyggnader och annan infrastruktur. Det blir ändå betydligt billigare än nya kärnkraftverk. 

– Förstudien som genomförts visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att nyttja investeringar som redan är gjorda och som bidrar till ett elsystem med låga koldioxidutsläpp. Att förlänga drifttiden för befintliga reaktorer medför inte heller några komplexa tillståndsprocesser och vi bedömer även att det tillkommande kärnavfallet ryms inom systemet för kärnavfall från befintliga reaktorer, säger Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.  

Fakta om Forsmark och Ringhals

– Forsmark har tre reaktorer med en årlig produktionskapacitet på omkring 25 TWh el. Vattenfall äger 66 procent av Forsmarks Kraftgrupp. Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent med Fortum som största delägare och därutöver äger Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 8,5 procent. 

– Ringhals har två reaktorer med en årlig produktionskapacitet på närmare 17 TWh. Vattenfall äger 70,44 procent och Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 29,56 procent av Ringhals AB. 
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt