Svensk forskare: Så lite sociala medier mår du bra av

Sociala medier blir en allt större del av de ungas liv. Nu visar en ny svensk studie att minskad tid spenderad på sociala medier kan få stor effekt på den psykiska hälsan – mer än vad man tidigare trott.

— Unga personer som gick ifrån att spendera två timmar på sociala medier, till en halvtimma per dag. Dom fick ökad självkänsla, bättre självbild, deras stress minskade, deras ångestnivåer minskade. Så uppenbarligen, om man får tro den studien så finns det ju någonting här, säger socialminister Jacob Forssmed.

Folkhälsomyndigheten har gett regeringen i uppdrag att ta fram forskningsunderlag på hur ungas hälsa påverkas av användandet av sociala medier, för att sedan komma med rekommendationer. Vad Socialminister och kristdemokraten Jacob Forssmed refererar till är en ny studie gjord av Lunds universitet som undersökt just det. SRs Vetenskapsradion nyheter rapporterar nu om den nya studien och dess förvånade effekter.

Av de 174 universitetsstudenter mellan 18 och 29 år dom deltog och fullföljde studien identifierade sig 76 procent av dom kvinnor. Deltagarna delades upp i tre grupper för att se hur som påverkades ut av sin användning av Snapchat, Tiktok, Facebook, Instagram och X. Deltagarnas genomsnittliga användande av sociala medier innan studien låg på två timmar om dagen.

Nu fick en av grupperna gå ner till endast 30 minuter om dagen under tre veckors tid. En annan grupp fick ingen tidsbegränsning, men fick bara använda de sociala medierna passivt, alltså att inte posta vare sig bilder eller text. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som fick fortsätta som vanligt. Tydligast effekt kunde man se på hur gruppen, som gick ner till en halvtimme om dagen, värderade sitt mående. 

— Det vi såg under den här tre veckors perioden var att den gruppen som hade använt sociala medier 30 minuter om dagen. De fick en tydlig nergång i symptom på stress och nedstämdhet och de upplevde också att de hade lättare att koncentrera sig i vardagen, säger Martin Volgas är docent i psykologi vid Lunds universitet. 

Psykologen och författaren Siri Helle menar att studien från Lunds universitet är intressant men att den samtidigt innehåller en del brister som kan påverka studiens resultat. 

— Överlag går den här studien i linje med vad övrig forskning visar. Däremot så ser man mycket större effekter än vad man gör i de flesta studier, alltså att deltagarna verkar påverkas mer. Men när man tittar på vilka som har deltagit i studien, så är det dels få deltagare, det är inget slumpmässigt urval och försöken pågår i tre veckor, vilket ju inte är jättelång tid. Så det är en intressant studie men man kan ta resultaten med en nypa salt, säger Siri Helle. 

MEST LÄSTA

Senaste nytt