Trots raset – så mycket har bostaden ökat på 5 år

Bostadsrättspriserna i Sveriges alla län har sjunkit. Åtminstone inom loppet av 12 månader. Samtidigt kan man under en femårsperiod se att priserna istället stigit i samtliga län. På listan finns det tydliga skillnader mellan de som ligger på toppen och de som ligger i botten.

Med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån tagit fram utvecklingen av priserna på bostadsrätter i Sverige. Denna sammanställning ser dels över siffrorna under ett år, men också hur utvecklingen har sett ut under en period på fem år. 

Under fem år har bostadsrättspriserna i landet ökat med 18%. Ökningen skiljer sig dock åt mellan länen. Men kollar man på hur utvecklingen har sett ut inom en kortare period, närmare bestämt ett år, så har priserna backat med 4%. 

Jämtland är det län där priset ökar mest, procentuellt sett. Under fem år låg den totala prisökningen på 27%. Strax efter på listan kommer Blekinge. De hade en ökning på 27%. Längre ner på listan hamnar Gävleborgs Län, som har haft en utvecklig på endast 5%. 

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Fastighetsbyråns VD Johan Engström i ett pressmeddelande

Under en ettårsperiod har dock bostadsrätterna i alla län haft en negativ prisutveckling. Medan Jämtland haft i princip oförändrade priser, har Örebro län haft en prisminskning med 16%. 

Kollar man istället på kommunnivå så kan man se att Säter i Dalarna, har ökat med 167% under en period på fem år. På andra plats ligger Åstorp i Skåne, där ökningen ligger på 149%. Längst ner på listan hamnar Eksjö i Jönköping. Där sjönk istället priserna med 30%. 

– Vi är såklart glada över att se utvecklingen i Säter och att fler har fått upp ögonen för regionen. Det är en attraktiv tätort med nära till det mesta vare sig det gäller natur och fritidsliv eller citypuls i Borlänge och Falun. Säter har även haft ett par nyproduktioner vilket har höjt standarden på bostadsrätter och därmed bidragit till i den positiva prisutvecklingen, säger Christer Andersson i pressmeddelandet, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Säter

Den kommun som haft störst prisökningar, sett till en period under ett år, är Säffle i Värmland. De hade en genomsnittlig ökning med 103%. Minst utveckling hade Vadstena, där sjönk priserna med 52%.
Se den fullständiga statistiken här

MEST LÄSTA

Senaste nytt