Varnar för getinginvasion – så skyddar du dig

Det förutspås bli en riktigt varm sommar i år, men också en sommar med mycket getingar. Anticimex har redan fått in ett flertal samtal från kunder med getingproblem. Men det finns knep att ta till för den som vill njuta ute utan surr och stick.

Enligt SVTs säsongsöversikt för sommaren, kan svenskarna förvänta sig en varm sommar. Detta innebär att det kommer att bli fler värmeböljor än vad som är normalt. Men det är inte bara graderna på termometern som ökar i år, även antalet getingar förväntas bli större än fjolårets sommar. Detta trots att sommaren 2022 var en så kallad “getingsommar”. 

Enligt Anticimex brukar antalet getingar öka ungefär vartannat år, vilket betyder att vi åren däremellan har en hyfsat getingfri sommar. 
— Vi bedömer att det blir fler getingar i sommar än förra året och att vi återgår till mönstret med getingår vartannat år, säger Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten, på Anticimex i ett pressmeddelande. 

År 2020 var det något som förändrades, och den getingsommar som skulle ha varit blev inte av. Anledningen bakom tycks vara på grund av väderförhållanden och sjukdomar bland de övervintrade getingarna. Anticimex förbereder nu för att årets sommar kan bli den sommar då den historiska trenden återgår. 

Getingar är en del av vårt ekosystem och gör nytta för vår miljö, de bör därför hanteras med varsamhet. Men ibland kan de förstås upplevas som störande eller inkräktande, därför har Anticimex tagit fram fem tips på hur du getingsäkrar ditt hus. 

Så skyddar du ditt hus mot getingar

  1. Sätt insektsnät för ventilationsgaller och täpp till eventuella infartsvägar på huset. 
  2. Om du är orolig för att getingarna ska bygga bo intill ditt hus så kan du försöka att lokalisera de getingar du ser på din gård. Detta för att ta reda på var någonstans som de eventuellt bygger på sitt bo. 
  3. Getingbon som inte är större än en pingisboll går att ta bort själv. Detta görs på kvällen när getingarna inte är lika aktiva. Under tiden du flyttar boet så är det smart att klä på dig ordentligt med kläder, bland annat mössa och handskar.
    OBS! Flytt av getingbo ska inte göras om du är allergisk mot getingstick, eller om boet redan har hunnit växa till sig. Ta då istället professionell hjälp.  
  4. Var noga med att täcka över maten som står utomhus, alltså kött, söt mat och dryck etc. Detta kan annars locka åt sig friflygande getingar. 
  5. Eftersom att getingar är nyttodjur, så är det ingen idé att plocka ner ett bo som sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar dig. Låt ett sådant getingbo sitta kvar. Getingar äter nämligen skadeinsekter och sköter om en del av pollineringen. 

Mer information finner du här.

MEST LÄSTA

Senaste nytt