Konkurrensverket slår till mot matkedjors prishöjning

Nu slår Konkurrensverket till mot livsmedelsbranschen. Verket har upptäckt bristande konkurrens i dagligvaruhandeln. Stora matkedjor har höjt priserna mot dig som handlar med mer än vad matproducenterna gjort.
– Priserna på vissa varor har alltså ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnaderna i produktionsledet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket ska nu öka tillsynen av livsmedelsbranschen. Det efter att myndigheten genomfört en genomlysning som visar på en bristande konkurens som lett till att konsumenterna får betala mer för maten än nödvändigt. 
– Vår genomlysning av livsmedelsbranschen visar att konsumenterna har fått betala mer för många livsmedel än vad som är motiverat av de ökade priserna på insatsvaror i livsmedelsproduktionen.

Genomlysningen visade att det finns så få aktörer inom dagligvaruhandeln spelar en central roll för de höga priserna. Även att konkurrensen hämmas av kommunernas planläggning och bristen på butikslägen. Nu menar Konkurrensverket att systemet är i behov utav regeländringar i form av ett nytt bredare konkurrensverktyg för att kunna ta itu med konkurrensproblemen.

– Priserna på vissa varor har alltså ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnaderna i produktionsledet. En sådan situation hade inte uppstått med väl fungerande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har dagligvaruhandelns bruttovinstmarginaler inte minskat under den tid som priserna ökade som mest, vilket ger en indikation om att dagligvaruhandeln höjt priserna mer för att ”försvara sina respektive bruttovinstmarginaler”.

Ett exempel är smör. Priset till handeln höjdes med 28 kronor per kilo, men priset till konsumenten ökade med 36 kronor. Stora matkedjor har kunnat ”lägga till sin egen vinstprocent på prisökningen”, enligt Konkurrensverket.
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt